Blog dedicado as actividades que realiza a oficina medioambiental da Universidad da Coruña

Ven visitar a exposición sobre a compostaxe


Desde a Oficina de Medio Ambiente da Universidade da Coruña xunto co programa Green campus da Facultade de Ciencias da Saúde (FCS) de Oza, pretendemos avanzar na xestión correcta dos residuos que xeramos, para o que imos comezar a compostar os restos orgánicos do comedor. 

Como inicio deste proxecto, o Edificio de Grao en Terapia Ocupacional da UDC acolle unha exposición sobre a compostaxe, que se poderá visitar desde o día 16 ao 26 de marzo. E do 7 ao 20 de abril no Edificio Universitario de Oza.
A exposición recolle a experiencia e traballo que ADEGA ven desenvolvendo neste eido desde hai máis de dez anos. Mostra contidos de tipo práctico que axudan a resolver as dúbidas habituais que xorden cando se comeza a poñer en práctica unha experiencia de compostaxe, sexa dos residuos orgánicos no fogar, da comunidade de veciños ou, como neste caso, dun centro universitario.

A través de 11 paneis, presenta diversa información sobre a compostaxe, en que consiste, como se fai e os coidados do composteiro; que podemos botar ou como saber se a aireación e a humidade son axeitadas, entre outras cousas. 

Share on Google Plus

0 comentarios: