Blog dedicado as actividades que realiza a oficina medioambiental da Universidad da Coruña

Caracterización de residuos na UDC

A caracterización de residuos consiste en clasificar os residuos xerados en distintos grupos, que son:

I. Papel e cartón
II. Vidro
III. Materia orgánica
IV. Residuos perigosos (cds, equipos informáticos..)
V. Residuos de laboratorios
VI. Resto (plásticos, latas..)

O estudo dos residuos realizouse en:

* Facultade de Ciencias da Saúde (Campus de Oza).
* Facultade de Ciencias (Campus da Zapateira) 
* Escola Técnica Superior de Arquitectura (Campus da Zapateira)
* Escola Universitaria de Arquitectura Técnica (Campus da Zapateira). 
* Facultade de Ciencias da Educación (Campus de Elviña).
Coa colaboración dos traballadores de limpeza de cada centro, acumulouse os residuos xerados un ou dous días para o seu posterior estudo por parte dos bolseiros da OMA, que consiste en:

1. Medir o volume que ocupan os residuos.
2. Pesar cada bolsa.
3. Clasificar nos diferentes grupos.
4. Pesar cada un dos grupos.


O estudo serve para coñecer as características dos residuos de cada centro e poder adoptar medidas que fomenten unha boa clasificación (por exemplo instalar máis contedores de papel) e minimizar a xeración de lixo (por exemplo instalar fontes de auga para non xerar botellas de plástico).
Share on Google Plus

0 comentarios: